Även du kan lyfta rasmassorna i Syrien #Hjälp_En_Hjälte

Updated: 15th of July

This piece appeared originally in English: You Too, Can Lift The Rubble. Translated to Swedish by Lina Myritz

Att idag nämna Syrien bland icke-syrier är att framkalla ett flertal obehagliga associationer. Främst bland dessa märks kanske ISIS som överskuggar Assads vidrigheter även om hans offer till antalet är fler. Samtalet kommer att kännetecknas av ord som blodspillan, krig, förstörelse, fanatiska grup- per, jihadister, ”det är komplicerat, ja till och med mer än komplicerat” och så vidare.

Courtesy of The Syria Campaign

Varenda tidningsreportage och organisationsrapport innehåller termen biståndsutmattning, en an- nan association till det syriska blodbadet att lägga till listan. Men det som ligger bakom dessa ut- tryck är kropparna av hundratusentals syrier vars ben krossats under vikten av rasmassorna på grund av givarnas trötthet. De som dör av brist på reningssystem och vatten på grund av givart- rötthet är oräkneliga. I brist på andra sätt vänder sig flera NGOs, gräsrotsinitiativ, till folkfinansiering (crowdfunding) som en motstrategi till bristen på- eller den gradvisa avvecklingen av stöd. De har till och med skapat ett Facebookevent som gör narr av givarnas attityd som heter: This Is What The Donor Wants (Detta är vad givarländerna vill). Andra grupper använder folkfinansiering som en plattform för att göra mycket mer än det. De vill bygga ett globalt solidaritetsnätverk av männi- skor som stöttar Syriens kamp för frihet. Och vet du vad? Det funkar!

This is What The Donor Wants. A facebook event launched by Syrian activists to mock the conditional support of donors
This is What The Donor Wants. A facebook event launched by Syrian activists to mock the conditional support of donors

Vi översköljs dagligen av nyhetsbrev från NGOs som vi aldrig prenumererat på, FN-organisationer som inte kan sluta tala om för oss att :”Du är den som kan rädda världen” och andra gruppers ny- hetslistor som du prenumererar på men sedan glömt bort. Det här är inte fallet med The Syria Campaign Newsletter eftersom varenda brev de skickar betyder en framgång eller ett steg närma- re framgång. Detta eftersom de har 65 500 stödmedlemmar och prenumeranter runtom i världen.

Den 6 juni skickade Raed Saleh, chef för Syriska Civilförsvaret eller Vita Hjälmarna som de kallas, ett viktigt nyhetsbrev. Gruppens 2 697 frivilliga räddningsarbetare har räddat fler än 21 967 liv. De möter bomber, kemiska attacker och krypskyttseld för att nå drabbade personer och föra dem till säkerhet. Och de behöver 100 000 USD. Det är Hjältefonden.

Den 8 juli skrev Anna Nolan, en av medarbetarna på Syria Campaign ett annat email.

”598 perso- ner donerade fantastiska 35 515 USD”

på två dagar. Mindre än ett dygn senare, morgonen den 9 juli var summan 45 000 USD.

A screen shot form the crowd funding page. Found here: https://herofund.whitehelmets.org/donate/crowdfund?source=FBLaunch
A screen shot form the crowd funding page.
Found here: https://herofund.whitehelmets.org/donate/crowdfund?source=FBLaunch

Det här är inte bara en donation. Det är ett starkt och tydligt budskap till stöd för syrier och medar- betarna på Vita Hjälmarna.

Det är för det första ett politiskt budskap:

Det internationella samfundet misslyckades med att upprätthålla någon av sina principer för att skydda civilbefolkningen i Syrien under de senaste fyra åren. USA har därutöver vägrat delge po- tentiellt livsräddande underrättelseinformation som skulle kunna hjälpa Vita Hjälmarna i deras ar- bete genom att förutspå lokalisationerna för bombningar och därmed rädda fler liv. Ryssland och Kina gör sig medskyldiga till de pågående brotten genom sina veton mot ett flertal initiativ för att få slut på Assads övertag i luftrummet. Detta utgör en ypperlig anledning att donera till Hjältefonden och därmed skicka stormakterna ett bestämt budskap: Vi kan kanalisera stöd och vi kan göra det som regeringarna borde gjort – lindra folks lidande.

För det andra är det ett budskap av solidaritet:

Som syrier har vi upptäckt att en rättfärdig sak inte nödvändigtvis leder till att ens rätt erkänns. Det tog oss mer än 200 000 döda för att förstå den sanningen. I det femte året av vår kamp är vi mer medvetna om behovet av att bygga en syrisk lobby som kan hjälpa världen att inse att vi alla tjänar på att blodbadet får ett slut. Detta bidrag går till denna globala insats. Vita Hjälmarna kommer inte att sätta stopp för trotyltunnebomberna men de kommer att rädda liven på många som skulle kun- na vara nyckelpersoner i processen av försoning och utveckling. Vem vet? Kanske nästa Vita Hjälmenhjälten ligger fastklämd under spillrorna av ett hus just nu i väntan på någon som kan lyfta upp hen.

Bidra nu och tweeta ditt budskap till @TheSyriaCmpgn och @SyriaCivilDef #HeroFund #Hjälp_En_Hjälte

Get Let's raise a Hero Fund for Syria’s injured volunteer rescue workers TSC

Almost all official members of the White Helmets were men until two women’s teams were formed in October last year. These 56 heroic women are trained in medical care and light search and rescue work. They respond to barrel bomb and missile strikes and dig for survivors using tools and their bare hands.

The Women Support the White Helmets

UPDATES:

Between 9th and 10th of July, another 7.000 US $ were donated. The total, as per the morning of 10th of July, is 52.000 US $

50 Let's raise a Hero Fund for Syria’s injured volunteer rescue workers

It is 11th of July midnight, the campaign is still going on, 8 more days. In the last 24 hours, between 10th and 11th of July, another 5000$ were raised and the total contributers mounted from 940 person to 1039.

11th Let's raise a Hero Fund for Syria’s injured volunteer rescue workers

Between the 11th and the 13th of July, around 11.000$ were raised.

68 Let's raise a Hero Fund for Syria’s injured volunteer rescue workersBetween the 13th and the evening of 15th of July, around 91% of the goal was reached. 91.000$ are fund raised due to the amazing efforts of 1518 donors from around the globe. Three more days to go. 

90 Let's raise a Hero Fund for Syria’s injured volunteer rescue workers

Let’s keep going. Donate here. Bidra nu och tweeta ditt budskap till @TheSyriaCmpgn och @SyriaCivilDef #HeroFund #Hjälp_En_Hjälte

حاكيني وخود الغلة !

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s